Subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Heeft u als schoolteam de scan gemaakt hoe uw leerlingen ervoor staan en wat nodig is voor de aanpak van de coronavertragingen? Op basis van uw doelen kunnen wij u helpen bij het uitvoeren van de interventies.

Wij denken graag met u mee hoe u de subsidie Nationaal Programma Onderwijs effectief en duurzaam kunt inzetten om samen te werken aan het inlopen van de eventuele ontstane vertraging en bijdragen aan het verbeteren van het welbevinden. Onze diensten kunnen ingezet worden op drie niveaus: leerling, leerkracht en intern begeleider.

Vanuit de menukaart zouden wij bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan de volgende effectieve interventies:

  • Een-op-een-begeleiding op spelling, begrijpend lezen en rekenen
  • Individuele instructie op spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen
  • Instructie in kleine groepen op spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen
  • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld SOVA training
  • Metacognitie en zelfregulerend leren, bijvoorbeeld een Beter Bij de Les programma
  • Professionalisering en coaching of gerichte trainingen, bijvoorbeeld een orthopedagoog in de school of interim intern begeleider
  • Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Meer informatie

Wilt u sparren over de mogelijkheden? Bel dan met een van onze relatiemanagers die binnen uw regio valt of mail uw vraag naar schoolservice@opdidakt.nl.

Regio Midden en Noord Nederland
Marije Doorn: 06 23859580

Regio Oost-Brabant en Noord-Limburg
Ilse Verhoeven – van Son: 06 16129601

Regio West-Brabant
Bo Luijbregts: 06 13454344

Regio Haaglanden
Wiesje Sondermeijer: 06-12131497

 

Privé delen
Publiek delen