Regeling schoolkracht

Met schoolontwikkeling aan de slag? Vraag de subsidie ‘Schoolkracht’ aan!

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Opdidakt ondersteunt scholen bij het verbeteren en duurzaam borgen van de onderwijskwaliteit.

Wat houdt de subsidie ‘Schoolkracht’ in?

De nieuwe subsidieregeling ‘Schoolkracht’ ondersteunt schoolleiders en leraren met- en bij hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Wat is de aanvraagperiode?

De aanvraagperiode loopt van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. Aanvragen die buiten die periode worden ingediend, worden afgewezen. Wacht dus niet tot het laatste moment!
Bij uw aanvraag moet u het Plan voor schoolontwikkeling en begroting volledig ingevuld meesturen. Aanvragen die niet zijn voorzien van een volledig ingevuld format worden niet in behandeling genomen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed in de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Een plan en begroting?

De subsidie wordt per school aangevraagd door een schoolleider of leraar namens het bevoegd gezag. Personele kosten en materiële kosten die aan het project zijn verbonden, komen in aanmerking voor subsidie. De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

Aanvragen

  • U vult het format plan voor schoolontwikkeling en de begroting in vóór 15 januari. Let daarbij op dat de activiteiten aansluiten op minimaal één van de vier thema’s en dat het aangevraagde bedrag klopt met het totaalbedrag in de begroting.
  • U vult het aanvraagformulier op www.dus-i.nl in en zorgt voor de juiste ondertekening.

Het ministerie streeft er naar om iedereen binnen 8 weken na het sluiten van de aanvraagperiode uitsluitsel te geven middels een bekendmaking via e-mail. De beschikking zal uiterlijk half april 2021 volgen.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

MEER INFORMATIE?

Wil je graag eens sparren over de mogelijkheden van schoolontwikkeling op jouw school? We denken graag met je mee in het proces van bedenken tot en met de uitvoering.

Privé delen
Publiek delen