Ondersteuningsaanbod voor scholen en ouders

Als de scholen weer open gaan staan we voor nieuwe uitdagingen. Hoe gaat het met onze kinderen? Hoe krijgen we weer cohesie en een goed gevoel met elkaar in de groep? Hoe kunnen we hen helpen met eventueel opgelopen achterstand? Opdidakt helpt scholen, ouders en kinderen hiermee.

In deze nieuwsbrief leest u waar we u mee kunnen helpen.

Met hartelijke groet,

Directie en team Opdidakt

Aanbod voor scholen

Ondersteuningsprogramma voor de herstart met de groep
In de periode van thuiswerken hebben veel kinderen individueel gewerkt, achter een laptop met digitaal contact. Terugkomen in de groep kan daardoor weer even wennen zijn. Veel scholen willen aan de slag met groepscohesie en het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen. Wij kunnen helpen met een praktisch en eenvoudig uit te voeren programma voor de herstart met de groep.

Interim IB of Advies en Ondersteuning bij de huidige uitdagingen
Is uw intern begeleider op het moment niet in de gelegenheid alles op te pakken wat er op hem of haar afkomt of zijn de taken te ingewikkeld? Opdidakt kan helpen door het inzetten van interim IB of kan u middels afspraken voorzien van advies en ondersteuning.

Quickscan van leerlingen
Hoe is het gesteld met het welbevinden van individuele leerlingen? Op welk niveau zitten ze nu en wat zijn hun huidige onderwijsbehoeften? Na deze bijzondere periode moeten we dit soms opnieuw in kaart brengen. Opdidakt kan dit vlot en goed voor u in beeld brengen door middel van maatwerk onderzoek én met u meedenken over wat deze leerling nodig heeft qua vervolg onderwijs en ondersteuning.

Ondersteuning van leerlingen op zorgniveau 3
Onze medewerkers kunnen deze leerlingen de juiste begeleiding bieden. Deze begeleiding kan individueel of in een groepje leerlingen van eenzelfde school en niveau geboden worden. Hierbij zullen we aansluiten bij de aanpak van uw school. Uiteraard kunnen we ook met u als school meedenken over de invulling van de ondersteuning voor deze leerlingen of over hun dossierrapportage

Aanbod voor ouders en scholen

Opdidakt Summerschool
Begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften of die achterstand op hebben gelopen in de periode dat de scholen dicht waren. Wij kunnen helpen om uw kind weer aan te laten sluiten bij het onderwijs op school. Al onze begeleiding vindt plaats door orthopedagogen of psychologen met onderwijskennis. Hierdoor kunnen we uw kind de juiste, gespecialiseerde hulp bieden op leren en mindset of motivatie. Begeleiding kan tijdens school- én in vakantieperiodes.

Aanbod voor ouders

Opvoedbegeleiding voor ouders en sociaal-emotionele begeleiding voor kinderen
Als gevolg van het rondwarende coronavirus en alle maatregelen die dit met zich mee heeft gebracht, is er een grotere druk op ouders en kinderen komen te staan. We merken dat dit op sociaal-emotioneel- en gedragsgebied zijn tol kan eisen. Er ontstaan situaties waarin kinderen spanning, angst en soms ook frustratie ervaren. Ook ouders hebben opvoedvragen hoe te handelen in deze bijzondere tijd. Opdidakt biedt begeleiding voor ouders en kinderen om te gaan met deze situaties en gevoelens. Aspecten als ontspannen, afleiding zoeken, emoties uiten, actief blijven, structuur aanbrengen komen aan bod. Uiteraard kunt u ook voor andere hulpvragen op het gebied van diagnostiek en behandeling bij ons terecht!

Wil je meer weten?

Bel naar 088 010 4300 voor een vestiging bij jou in de buurt.

Privé delen
Publiek delen