Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD)

Hoe kunnen professionals in het onderwijs en de zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen? Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie? Dit zijn enkele vragen die de BVRD behandelt. Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. Daarom is er nu één Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie!

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie 

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie. De richtlijn besteed ook aandacht aan dyslexie bij anders- of meertalige jeugdigen.

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf heden tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. 

Privé delen
Publiek delen