Beoogd nieuwe eigenaar van NL Mental Care Group

Hilversum, 24 februari 2021 | De NL Mental Care Group (Mentaal Beter, Vitalmindz, Alleskits en Opdidakt) gaat mogelijk op korte termijn over in nieuwe handen. De huidige aandeelhouder NPM Capital heeft daartoe een voorlopige koopovereenkomst gesloten met Apax Partners SAS (“Apax Partners”). Het sterk innovatieve GGZ-platform met ruim duizend psychologen, psychiaters, kinderartsen en orthopedagogen kan met de nieuwe eigenaar haar digitaliseringsstrategie de komende jaren versneld realiseren. De voorgenomen overname dient nog te worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Mentaal Beter werd in 2004 opgericht als franchise en groeide snel naar een succesvol netwerk van praktijken op inmiddels 120 locaties in Nederland. Na een fusie met Parigger & de Heer in 2009 kreeg Mentaal Beter naast franchisepraktijken ook eigen vestigingen en professionals op de loonlijst. In 2010 werd de GGZ-organisatie onderdeel van zorgonderneming Interhealth. Deze stap leidde tot een verdere efficiency in de processen en een meer en meer data-gedreven operatie. In 2013 nam investeringsmaatschappij NPM Capital Mentaal Beter over van Interhealth.

Volgens Mentaal Beter-CEO Martin de Heer is er sindsdien veel geïnvesteerd in de organisatie. “Deels in “in-company opleidingen” voor psychologen tot GZ-psycholoog of psychotherapeut en deels ook in IT-systemen en E-health. Daarbij hebben we het Shared Service Center flink versterkt en gemoderniseerd”, aldus De Heer.

Mede dankzij de ondersteuning van NPM Capital is de Mentaal Beter groep inmiddels een van de meest innovatieve spelers in Nederland geworden als het gaat om de inzet van digitale middelen in de behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen. Volgens De Heer zijn de hoge cliënttevredenheidscijfers het resultaat van de unieke wijze waarop de organisatie de behandelresultaten meet, alsmede data gebruikt om de behandelingen en de organisatie zo effectief mogelijk te maken.

De Mentaal Beter-praktijken lopen sterk voorop met het bieden van ambulante behandelingen, die sinds afgelopen jaar voor een groot deel volledig vanuit huis gevolgd kunnen worden. De Heer: “Dit was al vanaf eind 2019 mogelijk, door middel van een beveiligde videoverbinding bij Mentaal Beter Online en ons door Philips ontwikkelde cliënten-portaal Engage. Door de coronacrisis is dit echter in een stroomversnelling gekomen. We behandelen enkel nog cliënten face-to-face als daar echt noodzaak toe is, maar het overgrote deel is naar een onlinebehandeling overgestapt. Ook onze behandelaren zien de voordelen van beeldbellen, al dan niet in combinatie met een face-to-face behandeling.”

Internationaal veel belangstelling

Inmiddels blijkt er in toenemende mate ook internationaal veel belangstelling te zijn voor de door de Mentaal Beter groep ontwikkelde aanpak. Volgens De Heer liggen er voor de organisatie dan ook grote kansen om de huidige behandelwijze ook in het buitenland te gaan toepassen, met name in Duitsland en Het Verenigd Koninkrijk. “Wij denken dat we de komende jaren sterk kunnen gaan groeien buiten Nederland. In het bijzonder in landen waar E-health, datagebruik en online GGZ behandelingen nog in de kinderschoenen staan. Bij wijze van proef zijn we al begonnen met het online behandelen van buitenlandse studenten en expats en hebben we al de eerste stappen gezet naar afspraken met internationale verzekeraars.”

Gezien de behoefte aan investering in verdere digitalisering en de Europese verbreding heeft de huidige aandeelhouder NPM Capital gemeend dat de Mentaal Beter groep de komende jaren beter tot haar recht zal komen in het portfolio van een internationale investeringsmaatschappij. De Heer: “NPM is van onschatbare waarde geweest bij de ontwikkeling van waar we nu staan. Met Apax Partners worden we onderdeel van een van de leidende Europese investeringsmaatschappijen in de internationale gezondheidszorg, met specifieke kennis van digitalisering in de zorg. We zijn er trots op om als Nederlandse GGZ-organisatie hiervan onderdeel te mogen gaan uitmaken en onze kennis en expertise ook in het buitenland te kunnen gaan verwaarden.”

Over de financiële details van de voorgenomen overname verstrekken partijen geen verdere informatie.

Reageren

Indien u hier als cliënt, dan wel wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt vragen over heeft, kun u hierop reageren met een email naar: directie@opdidakt.nl.

Privé delen
Publiek delen