Cookiestatement

Cookiestatement

Klik hier om je cookievoorkeuren aan te passen

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Wij behandelen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door jou worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Als je een aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen bijvoorbeeld websites van belangenorganisaties, samenwerkingspartners of relevante YouTube-video's zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Opdidakt en Praktijk Van Waterschoot. Wanneer je de links naar andere websites opent, dien je ook hun privacybeleid te raadplegen als je op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer je de website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van jouw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken de website nuttiger, door informatie over jouw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor je om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als je wilt, kunt je jouw browser zo instellen dat cookies niet automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van jouw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als je cookies uitschakelt, heb je mogelijk geen toegang tot alle functies op onze website.

Onze websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

  • Analyse: door de gebruikers te volgen op de website zijn wij in staat de website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Het opslaan van jouw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Het laten zien van onze advertenties wanneer je andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina's die je bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we jouw online-ervaring kunnen verbeteren.

Schoolservices
Ter uitvoering van een leerling-onderzoek ontvangen wij het leerlingdossier van school. Dit leerlingdossier zal worden opgeslagen in onze systemen. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Cliëntgegevens
In het belang van de uitvoering van een zorgtraject beheren wij persoons- en gezondheidsgegevens in ons (elektronisch) patiëntendossier. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij bewaren alleen die informatie die relevant is voor het zorgtraject. Voor volwassenen geldt dat we vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn gegevens te bewaren. De WGBO verplicht ons dossiers 20 jaar te bewaren. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we eveneens 20 jaar na afloop van de jeugdhulp. Je hebt recht op inzage, rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens. Indien je jouw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Uitwisseling van gegevens met andere partijen
Om ervoor te zorgen dat een onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met de gemeente (bij jongeren tot 18 jaar) of zorgverzekeraar (bij cliënten van 18 jaar of ouder). Bij gemeenten vullen we codes in op de factuur die niets zeggen over de persoonlijke diagnose, enkel over het pakket aan hulp dat ontvangen is. Als er sprake is van complexe jeugdhulp, dan worden enkele gegevens in de Verwijsindex ingevuld. Het kan zijn dat een deel van de behandeling thuis plaatsvindt via internet. Wij maken hierbij gebruik van het programma Therapieland. Wij leveren alleen de noodzakelijke gegevens (naam en e-mailadres) voor een account. Deze gegevens om een account aan te maken zijn afdoende beschermd en ook het gebruik van Therapieland gebeurt in een veilige omgeving. Om de kwaliteit van onze behandeling te volgen worden er van volwassen cliënten gegevens naar SBG (Stichting Benchmark GGZ) gestuurd. Dit zijn geanonimiseerde gegevens, die niet te herleiden zijn tot personen. Voor verdere uitwisseling van gegevens met derden (bijvoorbeeld de huisarts, scholen, jeugdprofessionals, CJG of andere hulpverleners) vragen wij vooraf om toestemming.

Voor professionals die verwijzen
Om jouw cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk dat wij enkele identificerende persoonsgegevens van jou als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren, met jou te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten
Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming om je brief en cv te bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure houden we je gegevens 6 maanden in portefeuille, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Solliciteren kan via werkenbijmentaalbeter.nl.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek
Indien je vragen hebt over de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw rechten op dit gebied, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via mail: fg@mentaalbeter.nl.

Indien je vermoedt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 073-640 5000. Bij een datalek kun je denken aan een gevonden papieren dossier of laptop met tot personen herleidbare gegevens. Ook als je als cliënt ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, kun je dat beschouwen als een datalek.

Klachten over jouw privacy?
Indien je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens, kun je hierover contact met ons opnemen. Onze klachtenprocedure vind je op onze website www.opdidakt.nl/klachten. Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.