over ons
Heeft u een klacht?

Opdidakt hecht veel waarde aan de tevredenheid van cliënten. Dat is de reden dat wij voortdurend via een tevredenheidsonderzoek de mening van (ouders van) cliënten peilen. Hierdoor krijgen wij een indruk van hoe de kwaliteit van onze dienstverlening wordt ervaren.

Indien een cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Opdidakt, stellen wij het op prijs als dit wordt gemeld. Opdidakt behandelt elke uiting van ontevredenheid als klacht. Wanneer cliënten ontevreden zijn, gaan we zorgvuldig met deze feedback om.

Wij gaan ervan uit dat een klacht zoveel mogelijk door de betrokken medewerker en u als cliënt wordt opgepakt en opgelost. Indien met betrokken medewerker niet tot een oplossing wordt gekomen, wordt de klacht door de klachten functionaris opgepakt voor verdere afwikkeling.

Voor een onafhankelijk oordeel over een klacht kan een cliënt zich richten tot het expertisecentrum Klacht en Gezondheidsrecht (ECKG).

Expertisecentrum Klacht en gezondheidsrecht (www.ECKG.nl).
Op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 085-0656971.

Het klachtenreglement van Opdidakt kunt u hier downloaden.

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Opdidakt, kunt u dat via onderstaand formulier kenbaar maken. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de melding, ontvangt u een bevestiging. Hierin geven wij aan wat het verdere verloop van de procedure is.

Melding klacht