over ons
Heeft u een klacht?

Opdidakt hecht veel waarde aan de tevredenheid van cliënten. Dat is de reden dat wij voortdurend via een tevredenheidsonderzoek de mening van (ouders van) cliënten peilen. Hierdoor krijgen wij een indruk van hoe de kwaliteit van onze dienstverlening wordt ervaren.

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Opdidakt of heeft u een klacht? Dan stellen wij het op prijs als dit wordt gemeld. Bent u juist heel tevreden over de hulp die u van Opdidakt hebt ontvangen? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om uw zorgen, ideeën of verbetersuggesties door te geven. Klachten en complimenten zorgen voor betere hulp.

Klachten en onvrede

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over bijvoorbeeld een medewerker, de keuzes die tijdens uw behandeling gemaakt zijn of over onkosten? Dan is het wenselijk om daar zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. Meestal kunnen klachten in een eerste contact naar tevredenheid opgelost worden. Het beste kunt u dan in gesprek gaan met de medewerker of de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Indien u graag ondersteuning wilt bij uw klacht, dan kunt u uw onvrede of klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met u en, als het nodig is, met desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie. Daarnaast biedt zij ook bemiddeling. De klachtenfunctionaris is ervoor cliënten en naasten die in behandeling zijn bij Opdidakt.

Klachtenfunctionaris Opdidakt:
Marion de Kruijf: 06 121 01 215

Meer informatie vind u in de klachtenregeling Wkkgz Opdidakt.

Stappenplan

Stap 1: In gesprek
Ga in gesprek met uw behandelaar. Vertel het ons als u niet tevreden bent over onze hulp.

Stap 2: Vraag de klachtenfunctionaris
Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten of komt er geen oplossing? Vraag dan of de klachtenfunctionaris u kan helpen. Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 06 121 01 215.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, kiest geen partij en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris probeert samen met alle partijen tot een oplossing te komen.

Stap 3: Geschillencomissie
Bent u ontevreden over de afhandeling van de klacht dan kunt u naar de Geschillencommissie.
Let op: hieraan zijn wel kosten verbonden.

Bij Opdidakt

Bent u ontevreden over de afhandeling van de klacht en bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie van Opdidakt. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw naam en geboortedatum. Voorzie uw klacht van uw handtekening. Zodra uw klacht binnen is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna zal de klachtenfunctionaris u nader informeren over de behandeling van de klacht.

Melding klacht