GB-GGZ traject en vergoeding

Eerste contact

Een aanmelding bij Opdidakt kun je regelen via de website of door telefonisch contact op te nemen met ons contactbureau. Er wordt een eerste inschatting gemaakt of de hulpvraag passend is bij ons behandelaanbod. Vervolgens wordt een afspraak ingepland voor een telefonische kennismaking.

Telefonisch kennismakingsgesprek

Een inhoudelijk deskundige neemt contact met je op om de hulpvraag te bespreken (jongeren vanaf 16 jaar mogen dit doen zonder de aanwezigheid van hun ouders). Samen wordt bepaald welke zorg het beste aansluit bij de hulpvraag. Wanneer zorg bij Opdidakt zal worden geboden, wordt een intakegesprek gepland.

Intake

Het intakegesprek vindt plaats samen met de regiebehandelaar. Voorafgaand aan de intake worden documenten verstuurd. De regiebehandelaar geeft informatie over het proces van behandeling en/of diagnostiek, rol van de regiebehandelaar, als ook wat er wordt gevraagd qua inzet/bijdrage van het kind en ouders. Na afloop van het intakegesprek zal een behandelplan worden opgesteld, waarin de doelen staan beschreven.

Diagnostiek/behandeling

Wanneer diagnostiek onderdeel vormt van het zorgtraject, wordt (wanneer het ondertekende behandelplan aanwezig is) het onderzoek bij een medewerker op de betreffende vestiging gepland. De behandeling vindt in principe op de vestiging plaats. We bieden graag maatwerk, dus in bepaalde gevallen kan de behandeling ook op school plaatsvinden.

Evaluatie van geboden zorg

Na een vastgestelde periode of aantal behandelsessies, zal het traject op zijn effect worden geëvalueerd. Indien er geen sprake meer is van klachten, dan wordt de behandeling afgesloten. Wanneer de klachten onvoldoende zijn verholpen, kan gekeken worden naar een passend vervolg. Er kan worden verwezen naar specialistische ggz binnen Mentaal Beter Jong of er kan een particulier vervolg plaatsvinden, individueel of groepsgewijs. Na afronding van diagnostiek/behandeltraject wordt (indien de ouders/cliënt hier toestemming voor geven) een terugkoppeling verstuurd naar de verwijzer

Vergoeding

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding van het traject mogelijk. Bij Opdidakt wordt basis-ggz geboden, welke wordt gefinancierd door de gemeente voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor toegang tot deze zorg is het van belang dat:

  • er een verwijzing is van de huisarts/jeugdarts/medisch specialist of een beschikking vanuit de gemeente waar de cliënt woonachtig is;
  • problemen enkelvoudig van aard zijn (niet complex);
  • er is sprake van lichte tot matige ernst van klachten (vermoeden van een DSM-5 classificatie);
  • cliënt ervaart lijdensdruk (heeft last van zijn/of haar problemen);
  • de zorg/ondersteuning vanuit het eigen netwerk is ontoereikend gebleken.

Mocht een kind of jongere niet in aanmerking komen voor vergoede zorg, dan kunnen wij ook particulier de behandeling bieden! Weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

GB-GGZ traject en vergoeding

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.