Autisme

Soms heeft een kind moeite met het aangaan van sociale contacten, lijkt anderen niet altijd te begrijpen of heeft moeite met veranderingen en veel behoefte aan een vaste structuur. Dit kan te maken hebben met de fase van ontwikkeling. Indien bepaald gedrag echter te sterk en structureel aanwezig is en niet meer past bij de leeftijd van het kind of als het een probleem wordt voor het kind of de omgeving, kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Autisme Spectrum Stoornis is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme, zoals klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen of ruiken wordt op een andere manier verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Ze hebben over het algemeen oog voor detail, zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en werken hard. Daarnaast hebben ze vaak moeite met het houden van overzicht en het aangaan van sociale contacten en hebben ze opvallend weinig interesses. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft een grote invloed op iemands leven. Met autisme word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. De mate waarin het een rol speelt, is voor iedereen verschillend.