ADHD en ADD
Onderzoek naar ADHD of ADD

Wanneer u zich zorgen maakt over de concentratie en/of het gedrag van uw kind, kunt u ervoor kiezen om de problemen door middel van een psychologisch onderzoek in beeld te laten brengen. We bekijken dan of er inderdaad sprake is van ADHD of ADD. We brengen in kaart hoe uw kind functioneert in de thuis- en schoolsituatie. Dit doen we door u en de leerkracht vragenlijsten te laten invullen en aanvullende gesprekken te voeren. Daarnaast observeren we uw kind of nemen enkele tests af. Een intelligentietest kan deel uitmaken van het onderzoek.

De uitslag van het onderzoek en de adviezen leggen we vast in een verslag en bespreken we met u en indien gewenst met school. Vaak is professionele begeleiding wenselijk. In veel gevallen kan deze begeleiding bij Opdidakt plaatsvinden. Soms verwijzen we door naar een andere instantie. Om een begeleidingstraject te kunnen starten is onderzoek niet altijd noodzakelijk. Soms is het beeld dermate duidelijk dat direct een passende begeleidingsvorm geadviseerd kan worden. Voor het stellen van een diagnose dient wel een onderzoek plaats te vinden.

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek naar ADHD of ADD? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.