ADHD en ADD
Hoe herken ik ADHD of ADD?

Er wordt gesproken van AD(H)D wanneer meerdere van onderstaande kenmerken (sterk) aanwezig zijn bij een kind, zowel thuis als op school. Ook dienen enkele van deze kenmerken voor het zevende levensjaar al aanwezig te zijn. Aangezien er meerdere vormen van ADHD bestaan, kan het zijn dat u het gedrag op één van onderstaande gebieden sterker herkent dan op een ander gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die wel grote problemen hebben hun aandacht vast te houden, maar juist opvallend rustig, passief en dromerig zijn. Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd, dus zonder de H van hyperactiviteit.

Indien u een of meerdere van onderstaande kenmerken bij uw zoon of dochter herkent, is er wellicht sprake van ADHD.

Hij of zij:

 • kan moeilijk stil blijven zitten
 • is snel afgeleid
 • kan moeilijk op zijn/haar beurt wachten
 • rent van de ene activiteit naar de andere
 • kan niet rustig spelen
 • praat overdreven veel
 • valt anderen in de rede
 • luistert niet naar wat anderen zeggen
 • kan moeilijk instructies volgen en opvolgen
 • reageert anders dan andere kinderen op straf en beloning
 • raakt vaak spullen kwijt
 • kan zich moeilijk concentreren

Indien u een of meerdere van onderstaande kenmerken bij uw zoon of dochter herkent, is er wellicht sprake van ADD.

Hij of zij:

 • is dromerig
 • lijkt passief
 • is teruggetrokken
 • is ongeorganiseerd
 • is vergeetachtig
 • lijkt vaak niet te luisteren
 • is vaak dingen kwijt
 • wordt gemakkelijk afgeleid