Studiebegeleiding
Wat houdt studiebegeleiding in?

We starten een traject van studiebegeleiding met een inventarisatie van de leerstrategieën die uw zoon of dochter gebruikt en brengen de knelpunten in kaart. Uitgangspunt van de begeleiding is de agenda van uw zoon of dochter. Eerst maken we, samen met uw kind, een overzicht en planning van het maak- en leerwerk. Daarna gaan we aan de slag met het huiswerk van de betreffende dag of week. Op deze manier leert uw kind studeren en maakt of leert tegelijkertijd al een gedeelte van het huiswerk. In de meeste gevallen worden boeken en werkboeken van school meegebracht, zodat het oefenen van leerstrategieën kan worden toegepast op het eigen lesmateriaal. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vakinhoudelijke vragen.

Wie begeleidt mijn zoon of dochter?

Studiebegeleiding wordt bij Opdidakt verzorgd door een orthopedagoog of psycholoog. Indien er meerdere problemen tegelijk spelen, kan daar adequaat op worden gereageerd. Heeft uw kind bijvoorbeeld problemen met het maken van een planning en tevens een diagnose ADHD, dan is dit voor de begeleiding geen enkel probleem.

Vormen van begeleiding

Opdidakt biedt zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.