Speltherapie
Hoe ziet de speltherapie bij Opdidakt eruit?

Binnen de werkvorm speltherapie kunnen kinderen emoties verwerken en problemen of thema’s uitspelen. Dit doen we door verbeeldend (fantasie)spel met speelgoedminiaturen, rollenspel of poppenspel. Kinderen spelen hierbij hun belevingswereld uit en krijgen zo weer ruimte in hun hoofd om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast werken we met spellen die de zintuigen prikkelen of met creatieve spellen waarbij we gebruik maken van bijvoorbeeld schilderen, tekenen of muziek. In het spel kan uw zoon of dochter zichzelf beter leren kennen en de eigen kracht om tot oplossingen te komen versterken. Door nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, groeit het zelfvertrouwen en verminderen de problemen. Uw kind wordt geaccepteerd zoals het is, aangemoedigd vrijuit te spelen en te praten en gestimuleerd om zich te ontplooien.

In bepaalde gevallen is het zinvol om de begeleiding van uw zoon of dochter te combineren met begeleiding voor uzelf. U leert dan om te gaan met de problemen die spelen bij uw kind. Het belangrijkste doel is aan te sluiten bij uw vraag als opvoeder en uw opvoedingsvaardigheden te versterken.