Sociaal-emotionele ontwikkeling
Begeleiding bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Indien u zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld omdat er sprake is van onzekerheid, opstandig gedrag, een laag zelfbeeld of problemen in de sociale omgang, kunt u zich bij Opdidakt aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek en een vragenlijst die u en eventueel de leerkracht invult, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen en het type begeleiding beschreven. Binnen Opdidakt zijn er diverse werkvormen mogelijk. U kunt hierbij denken aan psychologische begeleiding, dramatherapie, speltherapie of cognitieve gedragstherapie.

“Ik heb bijna nooit meer ruzie op voetbal en kan me in de lessen beter concentreren.”
Stijn, 9 jaar

We bieden zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van ieder individu, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Psycho-educatie, oftewel het vergroten van kennis en inzicht over de problemen bij zowel ouders als kind, vormt een belangrijk onderdeel. Als ouder wordt u nauw betrokken bij de begeleiding. U krijgt handvatten aangereikt om met de problemen van uw kind om te gaan.

Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan besloten of de behandeling moet worden verlengd of kan worden afgesloten. Als tijdens de intake blijkt dat de klachten niet passend zijn binnen Opdidakt, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding mogelijk. Er dient dan sprake te zijn van een vermoeden van een stoornis. Een verwijzing van de huis- of jeugdarts, medisch specialist en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam is hiervoor vereist.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.