Schoolservice
Ondersteuning en advies

Partner voor intern begeleiders en leraren

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren lopen gedurende het schooljaar tegen verschillende zorgvragen aan, waarop zij flexibel moeten inspelen. Er wordt veel van ze verwacht. Soms is het lastig om tot de juiste oplossing te komen en is het prettig om met een deskundige te sparren. In bepaalde periodes kan er behoefte zijn aan tijdelijke uitbreiding van de capaciteit. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen werkzaamheden uit handen nemen en zijn bovendien uitstekende sparringpartners, die meedenken, kritisch zijn en nieuwe invalshoeken laten zien.

Werkzaamheden

Wij bieden ondersteuning bij uiteenlopende werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan:

 • advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding
 • consultatieve gesprekken
 • het coachen van leraren
 • het opstellen van (groeps)handelingsplannen
 • het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • het afleggen van klassenbezoeken
 • het formuleren en uitvoeren van beleid
 • het vormgeven van de zorgstructuur
 • groeps- en leerlingbesprekingen
 • overleg met ouders
 • overleg met externen, zoals het samenwerkingsverband, CJG en wijk- of basisteam