Schoolservice
De moeilijke groep als uitdaging

Omgaan met diversiteit

Mede door de invoering van passend onderwijs ontstaat er meer diversiteit binnen de groepen, niet alleen wat betreft niveaus in ontwikkeling, maar ook wat betreft gedrag. Met name het omgaan met de grote verschillen in gedrag leidt tot nieuwe uitdagingen en wordt door leraren soms als lastig ervaren.

Een moeilijke groep vraagt veel van de betreffende leraar en het team. Wat een moeilijke groep is, zal voor iedere leraar anders zijn. Het kan gaan om een groep waarin onderling een voortdurende machtsstrijd gaande is of een groep waarin leerlingen elkaar niet helpen, maar elkaar juist wijzen op gemaakte fouten. Het kan ook een groep zijn waarin kinderen elkaar kwetsen en/of pesten of die vaak toegesproken of gecorrigeerd moet worden om gewenst gedrag te bereiken. Opdidakt biedt ondersteuning bij de begeleiding.

Werkwijze

Samen met de leraar maken we een analyse van de groepssituatie. We benoemen de groepsprocessen en de rol die de leraar hierin heeft. Vervolgens gaan we samen aan de slag binnen de groep en reiken interventies aan die kunnen worden ingezet. Er is onder andere aandacht voor groepsvorming, positieve feedback en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Aan de hand van observaties geven we de leraar feedback op zijn of haar handelen. Bij een dergelijk traject worden ouders altijd betrokken. Tijdens ouderbijeenkomsten bespreken we wat hun rol is en hoe zij op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen.