Schoolservice
Opdidakt levert de dienst van Intern Begeleiders op scholen

Continuïteit van leerlingzorg

De intern begeleider heeft een belangrijke functie binnen de school. Bij ziekte, verlof of vertrek moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk worden overgenomen. Zoekt u tijdelijk een ervaren en deskundige intern begeleider die snel zijn of haar weg vindt en uitstekend werk levert? Onze orthopedagogen of psychologen zijn op korte termijn beschikbaar en lossen uw capaciteitsprobleem direct op. Ze zetten lopende werkzaamheden voort of initiëren nieuwe activiteiten. Onze interim IB’ers zijn voor korte of langere tijd inzetbaar.

Werkzaamheden

Onze interim interne begeleiders zijn bekend met alle aspecten van ondersteuning zoals het:

 • coördineren van de leerlingzorg
 • analyseren van data
 • ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)handelingsplannen
 • in gang zetten onderzoeken
 • opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • coachen van leerkrachten
 • afleggen van klassenbezoeken
 • voeren van groeps- en leerlingbesprekingen
 • voorzitten van intern zorgoverleg
 • onderhouden van contacten met externen, zoals het samenwerkingsverband
 • voeren van overleg met ouders
 • formuleren en uitvoeren van beleid
 • vormgeven van de zorgstructuur