Schoolservice
Diagnostiek bij leerlingen

Inzicht en advies

Soms willen leraren meer inzicht in de mogelijkheden van een individuele leerling. Ze lopen tegen bepaalde barrières aan en weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen onderzoek doen en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen. Op basis van dit onderzoek geven we handelingsgericht advies, waarbij de focus ligt op de aanpak door de leraren.

Onze onderzoeken zijn maatwerktrajecten en worden afgestemd op de hulpvraag. U kunt hierbij denken aan onderzoek met betrekking tot het leren, zoals intelligentie, hoogbegaafdheid en ernstige rekenproblemen/dyscalculie of met betrekking tot het gedrag, zoals sociale vaardigheden en faalangst. Ook is het mogelijk om onderzoek te doen naar executieve functies, zoals de werkhouding of planningsvaardigheden van een leerling.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek hebben we een intakegesprek met ouders en de leerkracht en/of intern begeleider. Een klassenobservatie maakt vrijwel altijd deel uit van het onderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de interactie tussen leraar en leerling. Afhankelijk van de hulpvraag neemt het onderzoek 1 tot 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek wordt uitgevoerd op school.

Aanmelden

Om de diagnostiek af te kunnen stemmen op de hulpvraag, verzoeken wij u het aanmeldformulier onderzoek schoolservice in te vullen en te mailen naar de vestiging van Opdidakt bij u in de buurt. Voor onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie is een specifiek aanmeldformulier beschikbaar. De betreffende formulieren vindt u onderaan deze pagina.