Cursus en workshop aanbod

Opdidakt biedt een gevarieerd aanbod aan cursussen en workshops over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn binnen het onderwijs. De cursussen en workshops zijn praktisch ingesteld en bieden handvatten waarmee leraren, intern begeleiders en schoolleiders direct aan de slag kunnen in de groep of op school. Al onze cursussen en workshops zijn gevalideerd door lerarenregister.nl. Na deelname ontvangt de cursist een certificaat.

De cursussen en workshops worden incompany aangeboden. Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met een vestiging bij u in de buurt.

Mindset en de weg naar succesvol leren

het begrip mindset • bewustwording dat overtuigingen het leerproces beïnvloeden • stimuleren van een groeimindset bij leerlingen

Lees meer en aanmelden

Optimaliseren van het lees- en spellingonderwijs

het leerproces bij lezen en spellen •optimaliseren van het lees- en spellingonderwijs • handvatten voor doelgerichter en effectiever onderwijs

Lees meer en aanmelden

Rekenen, rekenproblemen en dyscalculie

rekenontwikkeling • Triple code • verschil rekenproblemen en dyscalculie • rekenproblemen vroegtijdig signaleren • ERWD-protocol

Lees meer en aanmelden

Aan de slag met hoogbegaafdheid

wat is hoogbegaafdheid • kenmerken hoogbegaafdheid • hoogbegaafdheid signaleren • hoogbegaafde leerlingen begeleiden

Lees meer en aanmelden

Theaterlezen

wat is theaterlezen • didactische uitgangspunten • theaterlezen introduceren op de eigen school • keuze van geschikte teksten

Lees meer en aanmelden

Opstellen van een gedragsprotocol

het schrijven van een gedragsprotocol • omgaan met gedragsproblemen • reflecteren op de eigen aanpak van probleemgedrag

Lees meer en aanmelden

Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs

eigen handelen en de invloed op leerlingen • toepassen van oplossingsgerichte technieken • vraag- en gesprekstechnieken

Lees meer en aanmelden

Handelingsgerichte ouder-kindgesprekken

het voeren van handelingsgerichte ouder-kindgesprekken • ontwikkelen van vaardigheden • aanscherpen van handelen

Lees meer en aanmelden

Opbrengstgericht werken

wat is opbrengstgericht werken • data lezen en analyseren • formuleren schoolambitie • opbrengstgerichte groepsbespreking • groepsplan

Lees meer en aanmelden

Hoe geef ik goede instructie en feedback?

instructiemodellen • werken met een instructiemodel • het geven van effectieve feedback • leerlingen inzicht geven in hun eigen leerstrategieën

Lees meer en aanmelden

Dyslexie – van signalering tot behandeling

wat is dyslexie • dyslexie bij leerlingen signaleren • zorg bieden aan leerlingen bij een vermoeden van dyslexie • leerlingen met dyslexie begeleiden

Lees meer en aanmelden

Executieve functies

wat zijn executieve functies • inspelen op executieve functies binnen het eigen onderwijs • executieve vaardigheden van leerlingen versterken

Lees meer en aanmelden