Schoolservice
Beeldcoaching

Een ‘beeld’ zegt meer dan 1000 woorden

Beeldcoaching (voorheen Video Interactie Begeleiding) is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding, die ondersteunt bij het herstellen of verbeteren van de communicatie. Het wordt ingezet om leraren te ondersteunen als de interactie met een individuele leerling of met een groep moeizaam verloopt. U kunt hierbij denken aan:

  • een leerling met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of autisme
  • een leerling met leer- of taalproblemen
  • een leerling die heel druk of juist teruggetrokken is
  • een moeilijke groep

Werkwijze

We maken korte videofragmenten tijdens dagelijkse lessituaties en bekijken de verschillende aspecten van communicatie en interactie. Voorafgaand aan elk traject wordt door de leraar een hulpvraag geformuleerd. Door samen de videobeelden te bekijken en te analyseren krijgt hij of zij meer inzicht in het eigen handelen. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de (non-)verbale communicatie, het pedagogisch-didactisch handelen en de interactie worden blootgelegd. De focus ligt op de interactiemomenten die succesvol verlopen. De kwaliteiten van de leraren staan centraal, beeldcoaching helpt om deze te verdiepen en uit te bouwen.

We bieden ook coaching zonder het maken van beeldopnames.