Generalistische Basis GGZ

  1. Met een verwijsbrief van een (kinder)arts , medisch specialist of van het CJG kunnen ouders zich aanmelden bij Opdidakt. Het CJG stimuleert om het aanmeldtraject via hen te laten verlopen en blijft betrokken bij het traject.

  2. Er vindt een intakegesprek plaats met een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Deze stelt vervolgens een behandelplan op.

  3. Er wordt uitvoering gegeven aan het behandelplan.

  4. Opdidakt geeft een terugkoppeling aan de verwijzer.

  5. Bij een vervolgtraject is contact met de (kinder)arts of het CJG noodzakelijk, zodat er een tweede beschikking kan worden aangevraagd.