Psychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek

Bij het persoonlijkheidsonderzoek kijken we naar de belevingswereld van uw zoon of dochter. Het geeft inzicht in hoe uw kind over zichzelf en bepaalde situaties denkt. Het doel van het persoonlijkheidsonderzoek is helder te krijgen waar de problemen van uw kind vandaan komen. We willen hiermee een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het zelfbeeld, de sociale vaardigheden en het gedrag van uw kind. Dit doen we door u en de leerkracht van uw kind vragenlijsten te laten invullen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind maken we daarnaast onder andere gebruik van tekeningen, spel, projectiemateriaal en/of gesprekken.