Psychologisch onderzoek
Intelligentieonderzoek

Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. We brengen de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart. De prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Op basis hiervan brengen we advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of de reden van het onderzoek. De meest gebruikte onderzoeken zijn:

  • WPPSI III, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar
  • WISC V, voor kinderen van 6 tot 17 jaar
  • WAIS, voor cliĆ«nten vanaf 17 jaar
  • SON-R non-verbale intelligentietest
  • NIO (kan groepsgewijs worden afgenomen vanaf groep 7 van de basisschool)