Psychologisch onderzoek
Functieonderzoek

Met het functieonderzoek brengen we de sterke en zwakke punten van uw zoon of dochter in kaart. We kijken hierbij naar de manier waarop verschillende vormen van informatie worden verwerkt.

Functies en vaardigheden die bijvoorbeeld onderzocht worden zijn:

 • geheugen
 • aandacht en concentratie
 • tempo
 • snelheid van informatieverwerking
 • waarneming
 • taal
 • planningsvaardigheden
 • ruimtelijk inzicht
 • probleemoplossend vermogen
 • fijne motoriek
 • oog-handcoördinatie