over ons

Opdidakt is een landelijke organisatie met 22 vestigingen. We doen onderzoek naar leerontwikkeling, zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), autisme, stemming en angst. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied.

Met de gemeenten waarin we werkzaam zijn, hebben we contracten voor trajecten vanuit de Generalistische Basis GGZ en voor vergoede dyslexiezorg. Doordat we ondersteuning op het gebied van leerontwikkeling en psychologische zorg onder één dak aanbieden, kunnen we verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen. We hanteren geen wachtlijsten en de doorlooptijden zijn kort. Een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders kan op korte termijn plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en bekijken welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste aansluit.