Opleidings- of beroepskeuzeonderzoek

Indien uw zoon of dochter op de middelbare school moeite heeft om tot een keuze te komen voor een profiel of vervolgopleiding of als hij of zij al een of meerdere opleidingen heeft afgebroken, kan Opdidakt hierover op basis van een onderzoek advies uitbrengen. Daarnaast kunnen ook volwassenen die een carrièreswitch willen maken, bij ons terecht voor advies.

Onze medewerkers hebben veel kennis en ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme spectrum stoornissen. Indien hiervan sprake is, kunnen we daar in het onderzoek en advies rekening mee houden en hier op inspelen.

Bij een opleidings- en/of beroepskeuzeonderzoek kijken we naar de volgende aspecten:

  1. Wat vindt uw zoon of dochter leuk en interessant?
  2. Wat zijn de sterke en minder sterke competenties van uw zoon of dochter?
  3. Wat past bij zijn of haar persoonlijkheid?

Door de uitkomsten en gegevens met elkaar te combineren, kunnen we een persoonlijk opleidings- en/of beroepskeuzeadvies opstellen. Dit advies omvat meestal meerdere mogelijkheden, die u zelf verder kunt onderzoeken. Wanneer daar behoefte aan is, kunnen we na het onderzoek nog één of enkele gesprekken inplannen ter ondersteuning van het maken van een keuze.