Opening nieuwe locatie in Goirle

Opdidakt helpt kinderen een goede start te maken in de maatschappij. Met een bevlogen team van psychologen en orthopedagogen onderzoeken en begeleiden we kinderen en coachen we ouders, leerkrachten en teams. Daarnaast werken we samen met andere zorgpartners en zetten ons in voor persoonlijke en betrokken begeleiding in en rondom gezin en school. U vindt onze vestigingen door heel Nederland. Deze zijn kleinschalig en makkelijk toegankelijk. Inmiddels zijn we vijf jaar in Goirle gevestigd en hebben wij een volgende stap gezet met de verhuizing naar een fijne, nieuwe locatie. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

We nodigen u van harte uit voor de feestelijke opening van ons nieuwe kantoor aan het Oranjeplein 3 in Goirle. Deze opening vindt plaats op dinsdag 27 februari 2018. We hebben een interessant programma samengesteld met een aantal uiteenlopende workshops. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid voor uitwisseling met andere intern begeleiders, consulenten en medewerkers van de Toegang.

Het programma:

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Workshopronde 1
10.30 uur pauze
10.45 uur Workshopronde 2
11.45 uur Napraten

U bent van harte welkom om deel te nemen aan 2 workshops. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de inhoud van de workshops. Inschrijven kan via onderstaand formulier of door een mail te sturen naar goirle@opdidakt.nl. Vermeld hierbij naar welke workshops uw voorkeur uitgaat. Aanmelden kan tot 16 februari. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Workshops

A. Vaktherapie spel en drama
Bij speltherapie worden (ingrijpende) gebeurtenissen en ervaringen uitgespeeld. De speltherapeut kijkt mee in de belevingswereld van het kind. Zo worden problemen helder. In het spel worden oplossingen gezocht en kunnen kinderen hun emoties verwerken, waardoor het zelfvertrouwen groeit. De speltherapeut volgt het kind in zijn of haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt of speelt mee.

Bij dramatherapie wordt gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals rollenspel of doe- en tekenopdrachten, in combinatie met gesprekken. Het doel van de begeleiding is het herkennen, accepteren, verminderen of oplossen van problemen die het kind, de jongere of de omgeving ervaart. Kinderen of jongeren doen positieve ervaringen op in een veilige situatie en leren zich beter te uiten en adequaat te reageren op situaties en emoties.

Tijdens deze workshop leert u wat drama- en speltherapie inhouden en wanneer deze vormen van begeleiding kunnen worden ingezet.

B. Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Deze bewezen effectieve behandelmethode combineert cognitieve therapie en gedragstherapie. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van het kind of de jongere. Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen klachten af. Bij deze begeleiding ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, in combinatie met spel, opdrachten en praktische oefeningen.

U leert wat cognitieve gedragstherapie inhoudt, wanneer het kan worden ingezet en hoe de omgeving aan kan sluiten bij de aangeboden technieken.

C. Hoe verder in de klas ná behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie
Deze workshop richt zich op het traject na de behandeling van EED. Welke stappen kunnen er nog gezet worden? Wat kan er aangepast worden in de klas en op welke manier kan de ingezette groei gewaarborgd blijven?

Tijdens deze workshop kijken we kort terug op de behandeling en bespreken we de compenserende maatregelen die kunnen worden ingezet.

D. Het begeleiden van ouders na een intelligentieonderzoek
Regelmatig worden er intelligentietests afgenomen bij kinderen in het basisonderwijs. De reden hiervoor kan zijn dat men zich afvraagt of de problemen die een leerling heeft, verklaard kunnen worden door een lage of hoge intelligentie. Ook kan een intelligentietest afgenomen worden om de sterke en zwakke punten van een kind in kaart brengen, zodat het gerichter begeleid kan worden. De uitslag van een intelligentietest wordt vaak aangeboden in de vorm van een aantal testscores en een testrapport. Maar wat betekenen die scores nu eigenlijk? Soms is er een groot verschil tussen het zogenaamde verbale en het performale IQ. Wat betekent zo’n groot verschil?

Tijdens deze workshop krijgt u handvatten aangereikt om vragen van ouders over de intelligentietest van hun kind goed te kunnen beantwoorden.

Aanmelding