Opdidakt behaalt certificering ISO 9001:2015

Met trots laten wij u weten dat Opdidakt zich vanaf mei 2018 ISO 9001 gecertificeerd mag noemen. Deze certificering geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie voldoet aan de gestelde eisen en normen. Het betekent dat de diensten van Opdidakt voldoen aan de eisen, wensen, behoeften en specificaties van cliënten en van andere belanghebbenden, zoals onderwijsorganisaties en gemeenten.

“Het beoordelend team is onder de indruk van de wijze waarop het primair proces is ingeregeld. Daarnaast blijkt uit alles de ambities voor wat betreft het strategisch personeelsbeleid, waaronder jonge professionals te laten groeien en bloeien, zowel in de verbreding qua uitbreiding en diepte qua professionalisering/expertise. Generiek is er sprake van bevlogen medewerkers die de state of the art in het vak vormen.” (bron: onderzoeksverslag Certiked, mei 2018)