Nieuwsbericht omtrent overname Opdidakt

Middels dit bericht zijn wij verheugd u deelgenoot te maken van de geplande overname van ‘Opdidakt Holding’ door Mentaal Beter. ‘Opdidakt Holding’ zocht een kwalitatief goede partner en vond daarin een goede match bij Mentaal Beter. Mentaal Beter is een aanbieder met een landelijk netwerk met ruim 450 medewerkers verspreid over meer dan 60 locaties door heel Nederland. Mentaal Beter helpt zowel kinderen, jongeren als volwassenen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en specialistische ggz (s-ggz).

Op dit moment ligt het voornemen van een aandelen transitie bij de NZa ter goedkeuring. Wij verwachten rond augustus / september, na goedkeuring van NZa, de officiële aandelen overdracht. Dit zullen wij ter zijnde tijd communiceren op de website.

Uiteraard heeft de continuering van kwalitatief goede zorg onze hoogste prioriteit. Wij streven er naar om zo geruisloos mogelijk over te gaan, zodat de cliënten daar zo min mogelijk van merken.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via directie@opdidakt.nl