Langetermijneffect dyslexiebehandeling Opdidakt

Lezen en spellen zijn essentieel voor de functionele geletterdheid en een voorwaarde voor het succesvol afronden van een schoolloopbaan. Onder functionele geletterdheid wordt een lees- en spellingniveau van Eind groep 6-Midden groep 7 verstaan (AVI-handleiding, 2009). Onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Cecile Kuijpers van de afdeling Pedagogiek van de Radboud Universiteit, heeft het effect van de behandeling van Opdidakt op langere termijn aangetoond. Het effect op lezen en spellen is niet alleen zichtbaar tijdens het behandeltraject, maar ook nog een half jaar na afronding van de behandeling. Dit geldt vooral bij tekstlezen. Hieronder geven we per onderdeel een korte toelichting op de resultaten.

Resultaten EMT en PI

Spelling

Op het gebied van spelling is gedurende de behandeling groei zichtbaar. Er is in iedere behandelperiode een significante vooruitgang in het aantal goed gespelde woorden. Bij afsluiting van de behandelingen schrijven de leerlingen gemiddeld 87 woorden correct ten opzichte van 46 woorden bij aanvang van de behandeling. Een half jaar na de behandeling is er een verschil tussen de middenbouw- en bovenbouwleerlingen. In de bovenbouw is sprake van een consistente groei na de behandeling. De middenbouwleerlingen laten, ondanks de groei tijdens de behandeling, een duidelijke daling van het niveau zien. De middenbouwleerlingen hebben door hun didactische leeftijd nog niet alle spellingregels aangeboden gekregen. Het is daarom belangrijk dat zij de nog niet aangeboden spellingregels op een geprotocolleerde wijze krijgen aangeboden en in kunnen oefenen, zodat ook bij de middenbouwleerlingen de groei doorzet na de behandeling.

Woordlezen

Het aantal goed gelezen woorden blijft in iedere behandelperiode significant toenemen. Bij aanvang van de behandeling lezen de leerlingen per minuut gemiddeld 28 woorden correct en aan het einde van de behandeling worden gemiddeld 45 woorden correct gelezen. Met name in de eerste periode is er sprake van een groeispurt. Een half jaar na de behandeling is nog steeds sprake van groei en worden gemiddeld 49 woorden per minuut gelezen.

Resultaten AVI

Tekstlezen

Er is een significante vooruitgang bij tekstlezen gedurende iedere behandelperiode en ook een half jaar na de behandeling. Bij aanvang van de behandeling was het gemiddeld bereikte niveau Eind groep 3. Aan het einde van de behandeling is het gemiddelde niveau Midden-Eind groep 5 bereikt. Een half jaar na de behandeling wordt een gemiddeld niveau van Eind groep 5-Midden groep 6 bereikt.

Leerlingen met ernstige dyslexie blijven moeite houden met lezen en spellen. Dit onderzoek toont aan dat leerlingen met individuele behandeling vooruitgaan, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot.