Intelligentie
Onderzoek naar intelligentie

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft. Als er grote verschillen zijn tussen de sterke en zwakke kanten, kan dit bijvoorbeeld leiden tot faalangst, een laag zelfbeeld, onzekerheid of spanningsklachten. Het ene aspect binnen het leren lukt immers goed, terwijl het andere aspect problemen oplevert. Zo kunnen de taalvaardigheden sterk ontwikkeld zijn, terwijl het handelingsgericht denken, het geheugen of de planningsvaardigheden veel minder goed ontwikkeld zijn. Wellicht heeft u het idee dat uw kind wordt onder- of overschat. Of misschien is onduidelijk wat er van uw zoon of dochter verwacht mag worden of zijn er twijfels of het onderwijsniveau passend is. Een onderzoek naar intelligentie kan wellicht antwoorden geven op vragen over de ontwikkeling van uw kind.