Hoogbegaafdheid
Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en vermoedt dat er sprake is van hoogbegaafdheid, kunt u door Opdidakt een onderzoek laten uitvoeren. Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid nemen we in ieder geval een intelligentietest af. We krijgen hiermee een beeld van het niveau van cognitief functioneren van uw kind en de sterk en minder sterk ontwikkelde kwaliteiten. Afhankelijk van de zorgen die u en/of school heeft, kan het gewenst zijn om een breder onderzoek uit te voeren. In dat geval kunnen tests op het gebied van creativiteit, leerstijlen, geheugen, concentratie, persoonlijkheid, snelheid van werken of sociaal-emotionele ontwikkeling worden afgenomen. Het resultaat van het onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen worden in een verslag vastgelegd. Dit onderzoeksverslag bespreken we met u en indien gewenst ook met school.