Hoogbegaafdheid
Hoe herken ik hoogbegaafdheid?

De eigenschappen van hoogbegaafde kinderen kunnen onderling erg verschillen. Bij sommige kinderen komt het typerende beeld van hoogbegaafdheid duidelijk naar voren. Zij laten een grote algemene ontwikkeling zien, zijn creatief, kunnen gemakkelijk leren en blinken uit op één of meerdere gebieden. Bij veel andere kinderen wordt hoogbegaafdheid echter niet direct herkend. Zij laten wisselend schoolwerk zien, zijn niet (meer) gemotiveerd en vertonen negatief gedrag. Wat veel hoogbegaafde kinderen gemeenschappelijk hebben, is dat zij onderpresteren. Een speciale groep hoogbegaafde kinderen bestaat uit kinderen die naast hun hoogbegaafdheid te maken heeft met een leer- of ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie, AD(H)D of ASS.

Hoogbegaafdheid kan herkend worden aan de hand van schoolprestaties, prestatietests, intelligentietests en andere informatiebronnen. Goede schoolprestaties kunnen een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid, maar kunnen ook het resultaat zijn van hard werken.