Hardnekkigheidtraject bij groepsbegeleiding rekenen

Op dit moment worden problemen met rekenen bij veel kinderen wel gesignaleerd, maar niet gediagnosticeerd. Voor een verwijzing moet aan het criterium van hardnekkigheid worden voldaan. Volgens het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) moet een school hiervoor een uur per week extra rekenondersteuning bieden. Hiervan moet minimaal 30 minuten aan instructie worden besteed, gegeven door een rekenspecialist of een leerkracht onder begeleiding van een rekenspecialist. De overige inoefentijd kan (onder begeleiding) in de klas plaatsvinden.

Gezien de toegenomen werkdruk is het voor scholen vaak lastig om aan dit criterium van hardnekkigheid te voldoen, waardoor zij niet tot een verwijzing komen. Dit, terwijl leerlingen met een dyscalculieverklaring in aanmerking komen voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld rekenkaart of rekenmachine) en extra tijd bij schooltoetsen en het eindexamen. Indien je een vermoeden hebt van dyscalculie bij jouw kind en je wilt dat aan de criteria voor onderzoek wordt voldaan, kan in overleg met school een hardnekkigheidtraject worden ingezet.

Dit traject is een aanvulling op onze groepsbegeleiding rekenen, die scholen de mogelijkheid biedt om toch aan het protocol ERWD te voldoen en daarmee aan de eisen voor een onderzoek naar dyscalculie.

Wat je van Opdidakt mag verwachten bij het hardnekkigheidtraject:

  • Wekelijkse ondersteuning en aansturing van de leerkracht of intern begeleider met betrekking tot de begeleiding.
  • Een individueel handelingsplan met een evaluatieverslag en gerichte handelingsadviezen naar aanleiding van de toetsresultaten afgenomen in de eerste en laatste begeleiding.
  • Het bespreken van het plan en verslag met ouders en school.
  • Advies over het wel of niet aanvragen van verder dyscalculieonderzoek.

Welke verwachtingen hebben wij van school?

  • Een leerkracht of intern begeleider die de kinderen 2 keer per week 15 minuten begeleidt en aanwezig is bij de gesprekken met Opdidakt.

Praktische informatie over deze training

  • Voor wie: Leerlingen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool
  • Kosten: De kosten bedragen €114,- per deelnemer
  • Extra informatie: Dit hardnekkigheidtraject kan alleen worden afgenomen in combinatie met de groepsbegeleiding rekenen. Om te voldoen aan de criteria van hardnekkigheid zijn twee trajecten van 10 begeleidingen vereist.
  • Let op: Training gaat van start bij voldoende aanmeldingen