GGZ

Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die in hun ontwikkeling vastlopen door tijdelijke of langdurigere psychische problemen kunnen terecht bij één van onze GZ-psychologen of Orthopedagogen-Generalist. Psychische problemen kunnen zich uiten in spanningsklachten zoals hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld in samenspel of interactie met leeftijdgenoten en in het functioneren thuis of op school.

Opdidakt biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten. Door het uitvoeren van een psychologisch onderzoek, stellen we de aard van de problematiek vast en bepalen wat de best passende interventie is. We bieden verschillende vormen van behandeling, zoals vaktherapie (drama- of speltherapie), cognitieve gedragstherapie of psychologische begeleiding. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Naast begeleiding voor kinderen en jongeren, biedt Opdidakt ook begeleiding aan de ouder(s).