Dyslexiezorg

Opdidakt heeft ruime ervaring met het vaststellen en behandelen van dyslexie. We hebben een keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en zijn gekwalificeerd om de vergoede dyslexiebehandeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) te geven. Indien de leerkracht en intern begeleider op de basisschool vermoeden dat een leerling ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft, stellen zij op basis van een aantal criteria een leerlingdossier op en beargumenteren het vermoeden.

Voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek nemen ouders contact op met een vestiging van Opdidakt. Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling en problematiek van hun zoon of dochter in kaart. Op basis van dit gesprek en een beoordeling van het leerlingdossier, wordt besloten of we verder kunnen gaan met vergoed onderzoek naar dyslexie.

Vergoede dyslexiezorg

Onderzoek naar en eventuele behandeling van EED worden vergoed door de gemeente. Opdidakt heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Op de pagina route verwijzing kunt u zien hoe de route in uw gemeente verloopt. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met Opdidakt.

Niet vergoede dyslexiezorg

Indien cliënten niet in aanmerking komen voor vergoede zorg, kunnen zij bij Opdidakt terecht voor particulier onderzoek en/of begeleiding. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Bij de groepsgewijze begeleiding wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding.