Dyslexie
Vergoede dyslexiezorg

Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de criteria voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Een ernstige vorm van dyslexie, waarbij dyslexie de primaire stoornis is. Als de leerkracht en intern begeleider op de basisschool vermoeden dat uw zoon of dochter een ernstige, enkelvoudige vorm van dyslexie heeft, stellen zij een leerlingdossier op. Hierin moet duidelijk staan omschreven wat de achterstand van de leerling inhoudt en wat er door school aan begeleiding is geboden om deze achterstand te verkleinen. Dit laatste heeft als doel de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen aan te tonen.

Als u vermoedt dat uw zoon of dochter ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft, kunt u contact opnemen met een vestiging van Opdidakt bij u in de buurt. We hanteren geen wachtlijsten. Een vrijblijvend en oriënterend intakegesprek kan op korte termijn plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek brengen we de ontwikkeling en problematiek van uw zoon of dochter in kaart. Op basis van dit gesprek en een beoordeling van het leerlingdossier wordt besloten of er verder kan worden gegaan met vergoed onderzoek naar dyslexie.

Onderzoek naar EED wordt vergoed door de gemeente. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, wordt tevens de behandeling vergoed. Opdidakt heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio’s waarin we actief zijn. De procedure voor verwijzing verschilt per gemeente. Op de pagina route verwijzing kunt u zien hoe de route in uw gemeente verloopt. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met Opdidakt.