Dyslexie
Screening dyslexie

Wilt u weten of uw vermoeden van dyslexie bij uw zoon of dochter terecht is, dan kan hij of zij worden aangemeld voor een screening dyslexie. Het doel van deze screening is het bepalen van het lees- en spellingniveau van uw kind. We bepalen of en waar er hiaten zijn in de lees- en spellingontwikkeling die wijzen op de aanwezigheid van een stoornis (dyslexie). Door middel van de screening wordt gekeken of verder dyslexieonderzoek zinvol is, er wordt geen diagnose gesteld. Doordat in beeld is gebracht waar de moeilijkheden voor uw kind liggen, kunnen we hier in een eventueel begeleidingstraject specifiek aandacht aan besteden.

Resultaten screening dyslexie

De resultaten van de screening dyslexie worden weergegeven in een kort verslag, indien gewenst met handelingsadviezen voor begeleiding. De screening is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en wordt individueel afgenomen.