Dyslexie
Onderzoek dyslexie

Als u vermoedt dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, kunt u door Opdidakt een onderzoek dyslexie laten uitvoeren. Met dit onderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart. Hierbij kijken we of in de intelligentie een verklaring ligt voor de lees- en spellingproblemen. Aan de hand van de resultaten beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Op basis van de sterke en zwakke kanten van uw kind stellen wij vervolgens gerichte handelingsadviezen op.

Een dyslexieonderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de gegevens die reeds aanwezig zijn, kan een dyslexieonderzoek bestaan uit een:

  • intelligentieonderzoek
  • didactisch onderzoek
  • functieonderzoek

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag en lichten we tijdens een adviesgesprek met u en indien gewenst met school toe.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware of een leesliniaal) of extra tijd bij het eindexamen.