Dyslexie
Hoe herken je dyslexie?

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen met het verwerken van klanken en tekens. Ze lezen over het algemeen langzamer en maken veel lees- en spelfouten. Dit is vaak al vanaf de start van het taalonderwijs op de basisschool te merken. Soms komen deze problemen pas later tot uiting, omdat de sterke kanten van het kind de zwakke kanten lang kunnen compenseren. Wanneer u bij uw zoon of dochter enkele van onderstaande kenmerken herkent, is er mogelijk sprake van dyslexie.

Hij of zij:

  • heeft moeite om het verschil te horen tussen klanken als m, n en ng of eu, uu en ui
  • draait letters of de volgorde van letters om tijdens het lezen, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
  • hakkelt bij het lezen van langere woorden
  • slaat in teksten soms de korte woordjes over of vervangt ze door andere woorden
  • heeft soms moeite om op woorden te komen
  • haalt begrippen als voor/achter en links/rechts door elkaar
  • heeft moeite met het aanleren van liedjes of rijmpjes
  • vindt het lastig om rijtjes, spellingregels en soms ook tafels te onthouden

“We weten nu niet alleen dat Romy dyslexie heeft, maar hebben ook een veel duidelijker beeld gekregen van haar sterke en zwakke kanten. We weten nu hoe we haar verder kunnen helpen.”
Moeder van Romy (9 jaar)