Dyslexie
Begeleiding bij dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door deskundige begeleiding kan de achterstand over het algemeen beperkt blijven. Dyslexie hoeft geen grote beperking te vormen voor het dagelijks functioneren en de verdere loopbaan.

Binnen onze behandeling maken wij gebruik van een bewezen effectieve methode, waarbij het kind de klank- en regelstructuur van onze taal leert kennen door de verschillende soorten klanken een kleur te geven. Het visueel maken van klanken en structuur staan hierbij centraal.

“Ik durf veel beter hardop te lezen in de klas. Ik heb zelfs meegedaan met een voorleeswedstrijd en werd 2e!”
Yara (11 jaar)

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben vaak last van bijkomende problemen, zoals faalangst of een lagere zelfwaardering. Ook op dat gebied bieden wij hulp. Tijdens de begeleiding leren wij kinderen met deze problemen om te gaan. Als een kind weet dat dyslexie de verklaring is voor de achterblijvende resultaten, kan dat rust geven.

De begeleiding wordt gegeven door een orthopedagoog of psycholoog, gespecialiseerd in dyslexie. Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht. Opdidakt heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dat de kwaliteit van de dyslexiezorg waarborgt.