Dramatherapie
Hoe ziet de dramatherapie bij Opdidakt eruit?

Dramatherapie is vaak een individueel traject. Ieder kind is natuurlijk uniek. We formuleren daarom samen met u de hulpvraag en bekijken welke werkvormen hier het beste bij aansluiten. Doordat we werken met afgebakende, kortdurende trajecten en creatieve werkvormen is de begeleiding laagdrempelig.

Om verandering te kunnen bewerkstelligen is de omgeving van uw kind van groot belang. U kent uw kind als geen ander en een goede samenwerking met de therapeut is dan ook essentieel. We geven vaak opdrachten mee die uw zoon of dochter thuis kan doen. Op deze manier wordt de vertaalslag naar de thuissituatie eenvoudiger. Als ouder kunt u uw kind hier natuurlijk bij ondersteunen.

In bepaalde gevallen is het zinvol om de begeleiding van uw zoon of dochter te combineren met begeleiding voor uzelf. U leert dan om te gaan met de problemen die spelen bij uw kind. Het belangrijkste doel is aan te sluiten bij uw vraag als opvoeder en uw opvoedingsvaardigheden te versterken.

Naast individuele dramatherapie bieden we ook begeleiding in groepsverband. U kunt hierbij denken aan:

  • brugklastraining
  • concentratietraining
  • faalangstreductietraining
  • sociale vaardigheidstraining