Rekenen, rekenproblemen en dyscalculie

Bij kinderen met rekenproblemen of dyscalculie verloopt de rekenontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren. Het rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Het is belangrijk om rekenproblemen en dyscalculie vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en de leerling kan beter meekomen in de klas.

Inhoud van de cursus

De cursus ‘aan de slag met rekenen, rekenproblemen en dyscalculie’ is gericht op het overbrengen van kennis, (wetenschappelijke) achtergronden en vaardigheden met betrekking tot de rekenontwikkeling van basisschoolleerlingen. Met deze kennis en vaardigheden zijn leerkrachten en intern begeleiders in staat om leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie te signaleren, te begrijpen en te begeleiden. Na de training kunnen cursisten direct handelingsgericht aan de slag als in de rekenontwikkeling hiaten (dreigen te) ontstaan.

Ter voorbereiding op de cursus krijgen de deelnemers literatuur toegestuurd, die zij vooraf dienen te lezen.

Na afloop van de cursus:

  • weet de cursist hoe de rekenontwikkeling bij kinderen verloopt
  • weet de cursist wat het belang is van de Triple code
  • weet de cursist het verschil tussen rekenproblemen en dyscalculie
  • kan de cursist vroegtijdig rekenproblemen en dyscalculie signaleren
  • kan de cursist het ERWD-protocol in de praktijk toepassen met behulp van het handelings- en drieslagmodel

Registerleraar

Deze cursus is met 8 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.