Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs

De kracht van oplossingsgericht werken ligt in de samenwerking en afstemming met leerlingen, zodat zij uiteindelijk zelf leren verantwoordelijkheid te dragen om tot oplossingen en ontwikkeling te komen. Hierbij is aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling, het ruimte geven aan talent en het nemen van verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt bij oplossingsgericht werken is om aan te sluiten bij de sterke kanten van de leerling en deze te versterken.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘oplossingsgericht werken in het basisonderwijs’ besteden we aandacht aan oplossingsgerichte technieken die toepasbaar zijn bij individuele kinderen, subgroepen of de hele groep. We gaan in op technieken die door hun oplossingsgerichte aanpak op weinig weerstand stuiten en gericht zijn op samenwerking. Hierbij is het belangrijk om je te richten op wat wél werkt, in plaats van te focussen op wat er verkeerd gaat.

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht die de cursisten voorafgaand aan de volgende bijeenkomst naar de cursusleider sturen. De cursisten ontvangen feedback op de gemaakte opdrachten.

Na afloop van de cursus:

  • is de cursist zich bewust van het eigen handelen en de invloed daarvan op de leerling
  • is de cursist in staat een aantal oplossingsgerichte technieken toe te passen
  • kan de cursist oplossingsgerichte vraag- en gesprekstechnieken toepassen
  • is de cursist in staat de opgedane kennis toe te passen binnen de eigen schoolsituatie

Registerleraar

Deze cursus is met 24 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.