Optimaliseren van het lees- en spellingonderwijs

Met effectief lees- en spellingonderwijs kunnen lees- en spellingproblemen bij een groot deel van de leerlingen voorkomen worden. Door vroegtijdig specifieke onderwijsbehoeften op dit gebied te signaleren en het onderwijs hierop af te stemmen, kan een negatief effect op de lange termijn vaak voorkomen worden.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘optimaliseren van het lees-en spellingonderwijs in je groep’ versterken we de kennis van deelnemers over wat belangrijk is binnen het lees- en spellingonderwijs. Door het vergroten van de kennis en vaardigheden zijn leerkrachten en intern begeleiders in staat om het onderwijs in de groep doelgerichter en effectiever te maken. De cursus is praktijkgericht. We oefenen verschillende (coöperatieve) werkvormen die in de groep kunnen worden ingezet.

Ter voorbereiding op de cursus krijgen de deelnemers literatuur toegestuurd, die zij vooraf dienen te lezen. Daarnaast vragen we de huidige werkwijze op het gebied van lezen en spellen te analyseren.

Na afloop van de cursus:

  • is duidelijk hoe het leerproces bij lezen en spellen verloopt
  • kan de cursist het lees- en spellingonderwijs in de klas optimaliseren
  • beschikt de cursist over praktische handvatten om met het lees- en spellingonderwijs in de groep aan de slag te gaan

Registerleraar

Deze cursus is met 8 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.