Hoe geef ik goede instructie en feedback?

Uit onderzoek weten we dat het geven van instructie volgens een vast model een positieve invloed heeft op de prestaties en ontwikkeling van leerlingen. Voor leerkrachten is het daarom belangrijk om te weten hoe zij adequate en gedifferentieerde instructie kunnen geven. Daarnaast is het van belang dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen leerproces. Gerichte feedback geven is hierbij essentieel. Het stelt leerkrachten in staat om leerlingen te motiveren en om hun prestaties te verbeteren.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘hoe geef ik goede instructie en feedback?’ komen verschillende instructiemodellen aan de orde en oefenen we de vaardigheden die hierbij belangrijk zijn. Cursisten leren te reflecteren op hun eigen handelen. Daarnaast leren zij hoe ze hun huidige aanpak op het gebied van instructie en het geven van feedback aan kunnen scherpen. Deze praktische cursus draagt bij aan het adequaat en gedifferentieerd geven van instructie.

Na afloop van de cursus:

  • kent de cursist verschillende instructiemodellen
  • weet de cursist wat het werken met een instructiemodel oplevert
  • weet de cursist hoe de verschillende onderdelen van de instructiemodellen het best kunnen worden uitgevoerd
  • weet de cursist welke feedback effectief is en hoe en wanneer deze gegeven kan worden
  • weet de cursist hoe leerlingen geholpen kunnen worden om inzicht te krijgen in hun eigen leerstrategieën

Registerleraar

Deze cursus is met 4 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.