Aan de slag met hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het is dus meer dan intelligentie. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen, een rol. Hoogbegaafden denken en leren vaak anders. De onderwijsbehoeften van deze leerlingen vragen een speciale aanpak en begeleiding in de groep.

Inhoud van de cursus

Het doel van de cursus ‘aan de slag met hoogbegaafdheid!’ is om deelnemers voldoende kennis, (wetenschappelijke) achtergrond en vaardigheden op te laten doen om een hoogbegaafde leerling te signaleren, te begrijpen en te begeleiden. We gaan in op de kenmerken van hoogbegaafdheid en op de valkuilen (onderpresteren, sociaal-emotionele ontwikkeling en misdiagnose). Daarnaast komen de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen aan de orde. De cursus biedt voldoende ruimte voor casusinbreng, reflectie en uitwisseling tussen de cursisten en is direct toepasbaar is in de praktijk.

Na afloop van de cursus:

  • beschikt de cursist over achtergrondkennis van hoogbegaafdheid
  • weet de cursist wat de term hoogbegaafdheid inhoudt en is de cursist bekend met de kenmerken
  • kan de cursist hoogbegaafde leerlingen (beter) signaleren
  • is de cursist in staat om hoogbegaafde leerlingen (in de klas) te begeleiden

Registerleraar

Deze cursus is met 4 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.