Opstellen van een gedragsprotocol

In onze huidige maatschappij is er vaak discussie over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Scholen krijgen in toenemende mate de taak om te werken aan de sociaal wenselijke omgangsvormen van onze kinderen. Het werken met een gedragsprotocol kan hierbij helpen. Hierin worden afspraken gemaakt over de waarden en normen op school en over het gewenste gedrag dat daarbij hoort. De afspraken in het protocol moeten leiden tot acceptatie, respect en vertrouwen. Het is dan ook belangrijk om deze positief op te stellen en het gewenste gedrag te formuleren.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘opstellen van een gedragsprotocol’ leren deelnemers aan de hand van concrete opdrachten een schoolspecifiek gedragsprotocol op te stellen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn (omgaan met) grensoverschrijdend gedrag, de invloed van grensoverschrijdend gedrag op de groep en de rol van de leraar, leerlingen en ouders binnen het gedragsprotocol. We werken tijdens de cursus met coöperatieve werkvormen, zodat de cursisten van en met elkaar kunnen leren. Uitwisseling en reflectie op elkaar en op het eigen gedrag spelen een centrale rol.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen deelnemers literatuur toegestuurd. Deze informatie dienen zij vooraf te lezen, zodat de opdrachten met deze kennis kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de cursus hebben deelnemers de mogelijkheid om de cursusleider het opgestelde gedragsprotocol toe te sturen voor feedback.

Na afloop van de cursus:

  • heeft de cursist concrete handvatten voor het schrijven van een gedragsprotocol
  • is de cursist zich bewust van de eigen rol bij het omgaan met gedragsproblemen
  • is de cursist in staat te reflecteren op de eigen aanpak van probleemgedrag

Registerleraar

Deze cursus is met 5 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.