Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij cognitieve therapie en gedragstherapie worden gecombineerd. In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van uw zoon of dochter. Binnen de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw zoon of dochter negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor hij of zij de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen de klachten af. Door een rustige opbouw en (kleine) succeservaringen komt positieve verandering tot stand. Bij deze therapie ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, eventueel in combinatie met spel. Ook bekijken we of en op welke manier de directe omgeving mee kan helpen.

“Ik heb minder last van paniek en weet nu wat ik kan doen als het weer een keer terugkomt.”
Stefan (18 jaar)