Beter rekenen
Wat houdt beter rekenen in?

De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. Bij aanvang van het traject bepalen we het huidige niveau van uw kind. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven aan welke doelen we gaan werken en hoe we deze gaan realiseren. Uw kind krijgt hulp bij die onderdelen waarbij het extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens de begeleiding geven we eerst een instructie, daarna richten we ons op het oefenen en toepassen. In overleg met u geven we oefeningen mee voor thuis. Indien gewenst werken we samen met school om goed aan te kunnen sluiten bij de methodes en termen die op school worden gehanteerd. Zo haalt uw kind het meeste uit de begeleiding.

Vormen van begeleiding

Opdidakt biedt zowel individuele als groepsgewijze begeleiding. Bij de groepsbegeleiding werken we in kleine groepen. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind, terwijl de kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij individuele begeleiding. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.